Nieuws

OPEN ATELIER
Leden van de vereniging Vrienden van Modern Glas  bezoeken op zaterdag 9 maart  Maria’s atelier in het Hoofdkantoor  in Haarlem.

ERFGOEDDAG  MECHELEN
28 April 2019 vind in Mechelen de erfgoeddag plaats.
Het thema is ‘DE MAKER’
In het ‘Hof van Buijsleden’ vindt een tentoonstelling plaats van  glasinterpretaties van 16e eeuwse ontwerptekeningen.
De interpretaties in glas zijn geblazen, gefused en in zand gegoten.
Meer informatie vindt je op de websites:  www.uitinmechelen.be/erfgoeddag